Sonet o rosyjskich przemianach
rosyjski rząd został zwolniony 
i kraj tak przejął się tą sprawą 
że giełda stała się zabawą 
znów naród został ogłupiony 

liczni biedacy myślą szczerze 
że nowe rządy reformistów 
przemienią ich w kapitalistów 
Europę rzucając w ofierze 

to udawanie demokracji 
na zdrowie Rosji nie wychodzi 
za dużo starej biurokracji 

li tylko pojedynczy ludzie 
zarówno starzy jak i młodzi 
mogą wzbogacić Rosję w trudzie
Zurych, 24 marca 1998