Sonet o kłopotach z odmianą
bieda na uniwersytecie 
docent w poradni językowej 
nie zna deklinacji "eurowej" 
"a po co to komu?" powiecie 

na kongresie językoznawców 
ustali się stałe reguły 
i zredaguje się formuły 
nie pytając zleceniodawców 

ciułacze i użytkownicy 
będą euro mieli w kieszeni 
docenci znikną w drzwiach mennicy 

to euro to twarda waluta 
na drobne jej nikt nie rozmieni 
odmiana euro to pokuta
Zurych, 3 kwietnia 1998