Sonet o niepojętym Krzyżu
przyczyny tamtego przypadku 
tkwią jeszcze w tradycji pogańskiej 
rozpatrywanie męki Pańskiej 
zaczniemy od Wielkiego Czwartku 

wszystko to co wymyślił człowiek 
na mocy własnego odczucia 
jest wymiarem jego zepsucia 
czyż można tu zmienić cokolwiek? 

od Golgoty do Oświęcimia 
nie taka znów daleka droga 
choć technika śmierci jest inna 

ludzkość Krzyż dźwiga niepojęty 
na którym Syn wzdychał do Boga 
oj "ludu mój ludu" ... "wyklęty"
Zurych, 8 kwietnia 1998