Sonet o euro-konstytucji
Federacyjną Konstytucję 
dla Zjednoczonych Państw Europy 
stworzył Dietrich M. Weidmann - oby 
ją wzięto jako rezolucję 

ciekawa jest wstępna formuła 
w imieniu Misterium wielkiego 
wszechmocnego bezcielesnego 
uniwersalna preambuła 

to Misterium ludzie przyjmują 
różnie lecz jednakowo czują 
jest w nim Bóg i Matka Natura 

rozdziały się mądrze kształtują 
wszechstronną wiedzę prezentują 
w całości mieści się kultura
Zurych, 10 stycznia 1999