Sonet ze zbawczymi salwami
Pierwszej Dywizji Artylerii
Przeciwlotniczej nikt nie wspomni 
bo byli to żołnierze skromni 
przywiązani do swych baterii 

gdy siły zabrakło piechocie 
wtedy dzwonił dowódca armii 
do artyleryjskiej husarii 
"pomóżcie - zginiemy w odwrocie" 

działon do wieży wycelował 
i rozbił gniazdo cekaemów 
piechurów przy życiu zachował 

tak było w ruinach Warszawy 
Kołobrzeg padł nie bez problemów 
też od przeciwlotniczej salwy
Zurych, 17 stycznia 1999