Sonet o SŁOWIE na początku
to słowo było na początku 
ten wyraz SŁOWO coś oznacza 
wpierw karze a później wybacza 
traktując wszystkich bez wyjątku 

słuchając Ewangelii Jana 
czuje się tę słowną zawiłość 
za którą ukryta jest miłość 
każdemu człowiekowi dana 

jeżeli ktoś nie jest patriotą 
to musi być kosmopolitą 
a więc zdradza Rzecz Pospolitą 

był nacjonalistyczną cnotą 
aramejski język Jezusa 
czyż język polski to pokusa
Zurych, 3 stycznia 1999