Sonet z plagą instalatorów
w sztuce tak zwany instalator 
z ciepłotą jest tak powiązany 
jak kożuch przez "eRZet" pisany 
w liście do pani prokurator 

Szwajcarzy na usługach mafii 
na razie sto pięćdziesiąt osób 
Rosjanie wynaleźli sposób 
na wejście do każdej parafii 

huknęło kolędą od stołów 
ksiądz rektor podzielił opłatek 
popłynął "polonez chochołów" 

artysta przekonał publiczność 
ubezpieczeniowy podatek 
przeznaczono na artystyczność
Zurych, 31 stycznia 1999