Sonet z nazwą NAJAZD POETÓW
poeci gdy powrócą z Brzegu 
znużeni będą aspiracją 
a odurzeni inspiracją 
zagubią sens twórczości w biegu 

NAJAZD POETÓW - nazwa śmiała 
konkurencyjna dla "chacharów" 
choć nie prowokuje do swarów 
to bardzo mi się spodobała 

nadzwyczaj są wszyscy łagodni 
cisi - nikt do oczu nie skacze 
brak im energii czy wygodni? 

może nie czują się swobodni 
nikt nie klnie nikt z żalu nie płacze 
wzburzą się kiedy będą głodni
Warszawa, 7 października 1999