Sonet z powolną filozofią
lepsza moralność niemoralna 
brak jakiejkolwiek moralności 
doprowadza do upadłości 
to wizja wprost katastrofalna 

tak szybko toczą się wypadki 
że filozofia nie nadąża 
z ich tłumaczeniem co obciąża 
ją piętnem zgubionej zagadki 

zanim ktoś pojmie jak to było 
przemieszcza się wątek przyczyny 
jest nowe - stare się skończyło 

uszło nie wiadomo którędy 
"nie znacie dnia ani godziny" 
w tym tempie brak miejsca na błędy
Zurych, 8 listopada 1999