Sonet o tym co znaczy blaga
blaga że nato kogoś chroni 
blaga to dobroć ideału 
blaga to szczęście kapitału 
blaga to zła wróżenie z dłoni 

blaga że mamy demokrację 
blaga że to jest władza ludu 
blaga że coś wynika z cudu 
blaga naiwnym wmawia rację 

blaga pierwsza druga i trzecia 
za nimi są następne blagi 
kapitalistycznego śmiecia 

blaga może być niebezpieczna 
blaga prowadzi do zniewagi 
blaga wydaje się być wieczna
Zurych, 7 grudnia 1999