Sonet z hrabią ale z Galicji
żaden prawy człowiek honoru 
nie nazwał Podola Galicją 
wszak było Polaka ambicją 
polskości bronić do oporu 

zaborca taką nazwę nadał 
napuszczał chłopów na szlachciców 
aby mordowali dziedziców 
szlachcic z okrzykiem "Polska" padał

to co szlachetne ciągle żyje 
oblewane brudem historii 
zaś ta Galicja to pomyje 

tytuł hrabiego był dla zdrajcy 
gdy wielbił cesarza w euforii 
a co na to krakowscy rajcy?
Zurych, 3 lutego 1999