Sonet z wyborem zgodnej strony
powiedz po której jesteś stronie? 
czy popierasz Miłoszewicza?
pokazujesz różne oblicza 
gdy stajesz w albańskiej obronie 

jestem przeciwko każdej wojnie 
przeciwko NATO w szczególności 
bo uwłacza prawnej godności 
chcę aby świat żył wciąż spokojnie 

wojna nie wykreśli nam braków 
a doprowadzi nas do nędzy 
policzcie koszty tych ataków 

bez strat i zysków obie strony 
żyłyby zgodnie - dla pieniędzy 
odwiecznie walczyły korony
Zurych, 23 kwietnia 1999