Sonet o zagubieniu w świecie
człowiek gdzieś w świecie zagubiony 
nie jest w stanie wchłonąć wszystkiego 
co ten świat mu daje - dlatego 
czuje się światem przygnębiony 

wybiera nie to co najlepsze 
a to co pod ręką znajduje 
każdy wybór go denerwuje 
że nie sięgnął po rzeczy większe 

im więcej widzi możliwości 
tym trudniejsze ograniczenia 
wynikające z ułomności 

zwłaszcza różnice w mentalności 
powodują proces niszczenia 
mimo pozorów stabilności
Zurych, 5 kwietnia 1999