Sonet z audycją literacką
na wstępie sygnał pogrzebowy 
potem zapowiedź nazbyt chwacka 
"Polska Antena Literacka 
przedstawia spektakl sonetowy" 

sonety pisane codziennie 
dają obraz rzeczywistości 
wskazując na niedorzeczności 
traktują poezję odmiennie 

nie ma w nich wzdychania do Laury 
jak chciałby zapewne Petrarka 
nie straszą duszone Centaury 

jest zrozumienie i prostota 
a kiedy przebiera się miarka 
to w wierszu czuć też zapach błota
Zurych, 30 maja 1999