Sonet za tym co się powtarza
można powiedzieć - całe życie 
skalane zostało tym paktem 
niemiecko-sowieckim kontraktem 
na mój kraj napadnięto skrycie 

wszystko co zdarzyło się potem 
było następstwem tamtej zdrady 
rosyjsko-niemieckie układy 
bez przerwy grożą nam powrotem 

gdy pomiędzy państwami NATO 
dojdzie do zbrojnej konfrontacji 
przestanie być w świecie bogato 

odżyją dawne sentymenty 
a pod osłoną demokracji 
znów środek zostanie zajęty
Zurych, 23 sierpnia 1999