Sonet AKURAT gdy CZAS biegnie
AKURAT nadeszła już pora 
w Spontanicznym Teatrze Życia 
poczynić ostatnie odkrycia 
CZAS w roli głównego aktora 

niestety nikt GO nie dostrzega 
wszyscy widzą historię fakty 
a ON odmierza swoje takty 
nie spóźnia się i nie wybiega 

ciągle tak samo jednostajnie 
z mikroskopijną dokładnością 
sekundy odlicza wydajnie 

obojętny na wydarzenia 
wieczny nieograniczonością 
nie wstrząsną NIM żadne marzenia
Zurych, 2 stycznia 2000