Sonet o prawdzie zza legendy
straceńcze powstańcze napięcie 
było konfliktem różnych stanów 
chłopi zabijali swych panów 
i Rosjan wspierali zawzięcie 

to był czas uwłaszczania chłopów
żaden szlachcic z tym się nie godził 
że car mu "kmiotów" wyswobodził 
nikt nie chciał wiązać pańskich snopów 

prawda o powstaniu styczniowym 
jest inna niż głoszą legendy 
sączy się w wątku roszczeniowym 

kolejni wodzowie powstania 
popełnili fatalne błędy 
ale nie stracili uznania
Zurych, 22 stycznia 2000