Sonet o tych z małej litery
Szwajcarzy zapomnieli o tym 
że w Polsce byli szwajcarami 
z małej litery - Diener'ami 
lecz jak to wytłumaczyć młodym 

tu stara zasada skutkuje 
by przejść z biedy do dobrobytu 
wystarczy tylko trochę sprytu 
czego dziś Polakom brakuje 

dlatego ciężko mi przychodzi 
pisanie tych żebraczych treści 
(trochę pokory nie zaszkodzi) 

wspomóżcie bo jestem poetą 
niech to szlag trafi - te boleści 
nie będą twórczości podnietą
Zurych, 27 grudnia 2000