Sonet o dunajskich pochodniach
zanim umrę napiszę słowa 
do zdjęć Jerzego Szkutnickiego 
wspomnienia z rejsu dunajskiego 
trzydzieści lat a rzecz wciąż nowa 

Dunaj potrzebuje opieki 
błękitne fale gdzieś przepadły 
naturę chemikalia zjadły 
kanały dunajskie to ścieki 

NATO stare mosty zniszczyło 
i uranem radioaktywnym 
dunajską ziemię obrzuciło 

nie będę pisał o tych zbrodniach 
lecz o dunajskim śnie przedziwnym 
o cieple w zgaszonych pochodniach
Twierdza Ciszy, 28 grudnia 2000