Sonet o króliku nie z króla
czynienie z szurka bohatera 
to było już i jeszcze będzie 
na całej kuli ziemskiej - wszędzie 
sensacja rozsądek wypiera 

niech każdy tę rzecz zapamięta 
co wyznać można nawet z bólem 
że królik nie jest małym królem 
rdzeń zgadza się lecz nie puenta 

kto siebie chce wielkim mianować 
ten ma okazję w każdej chwili 
jeśli potrafi dominować 

niewiele trzeba do wielkości 
"nie chcem ale muszem" umili 
wielkiemu drogę do śmieszności
Zurych, 18 lutego 2000