Sonet z dwójkami za dwa lata
ile będzie dat w tysiącleciu 
z takimi samymi cyframi? 
liczenie idzie z oporami 
połowy nie dożyjesz kmieciu 

póki co na słomianym śmieciu 
zatańczysz wspólnie z chochołami 
poloneza albo z posłami 
wspomnisz o dwudziestym stuleciu 

zarówno jedni jak i drudzy 
z dokonań będą bardzo dumni 
pomstując nawzajem "to słudzy" 

nie przejmując się uwagami 
co powiedzą na to rozumni 
zostaną jak byli sługami
Zurych, 20 lutego 2000