Sonet z pochodzeniem od Sema
z prasowych ankietek wynika 
że większość współczesnych Szwajcarów 
to antysemici z obszarów 
gdzie zdrowy rozsądek zanika 

tymczasem w codziennych rozmowach 
całkiem o coś innego chodzi 
Izrael wszak sąsiadom szkodzi 
Palestyńczyków ma w okowach 

kto przeciw temu występuje 
nazwany jest antysemitą 
choć Arabów nie prześladuje 

Arabowie to też Semici 
choć nie są Semitów elitą 
każdy Arab się Semem szczyci
Zurych, 19 marca 2000