Sonet o umyśle de... krecim
ład ustanawia się dekretem 
choć dekret to energii strata 
stosunek do pięknego świata 
najlepiej wyrażać sonetem 

prezydenci to nie poeci 
najwyżej dramatopisarze 
przeznaczenie ich często karze 
za umysł - o właśnie - de... kreci 

kiedyś cesarze i królowie 
nawet podrzędni ministrowie 
bardzo często mieli pstro w głowie 

teraz za czasów demokracji 
pstre są też metody kreacji 
w pornograficznej biurokracji
Zurych, 29 marca 2000