Sonet o tym z czym jak co łączyć
wolność kojarzy się z mówieniem 
kto może mówić ten jest wolny 
lecz czy jest do mówienia zdolny? 
odpowiadamy zaprzeczeniem 

moralność łączmy z obyczajem 
a nie z jakąś ideologią 
codziennie żyjmy z ekologią 
wtedy nam ziemia będzie rajem 

przecież od naszej moralności 
zależy pojęcie wolności 
"chcę pana mieć czy chcę być panem?"

lub ani jedno ani drugie 
rozważania nad tym są długie 
dyskusja kończy się nad ranem
Zurych, 6 marca 2000