Sonet o konflikcie despotów
zgęszczenie groźnych animozji 
co lepiej - Czeczenia z wodzami 
i skłóconymi plemionami 
czy spokój pod opieką Rosji 

fałszywe wymiary wolności 
z tymi fundamentalistami 
którzy byli komunistami 
i w środkach nie znają litości 

po wojnie zwycięzca ma rację 
rosyjski naród wybrał właśnie 
antyczeczeńską demokrację 

twarda ręka z mocą caryzmu 
przeciwko siewcom despotyzmu 
ten konflikt szybko nie zagaśnie
Zurych, 12 kwietnia 2000