Sonet ze świętym pod rozwagę
William Shakespeare był katolikiem 
modlił się w podziemnej komunie 
i zanim nie spoczął w całunie 
był własnej wiary zakładnikiem 

co by o Mistrzu nie powiedzieć 
w tym co tworzył był doskonały 
ponieważ wierzył w ideały 
za które mógł w więzieniu siedzieć 

miał instynkt wykrywania zdrady 
ze śmiercią grał zauroczeniem 
jak każdy święty miał też wady

Wiliamie - modlę się do Ciebie 
natchnij mnie swoim przeznaczeniem 
abyśmy spotkali się w niebie
Zurych, 23 kwietnia 2000