Sonet o ortodoksyjności
ateista ortodoksyjny 
ma na codzienność pogląd wsteczny 
dlatego bywa niebezpieczny 
zawistny i prowokacyjny 

nie idzie na żadne ustępstwa 
on mądry - inni są głupcami 
on prawy - inni przestępcami 
nie czuje swojego przestępstwa 

nie ciesz się świętoszku przedwcześnie 
bo rzecz dotyczy każdej wiary 
każdy gorliwiec gra obleśnie 

kto zachowuje się normalnie 
i mierzy siły na zamiary
ten może też wypaść fatalnie
Zurych, 6 kwietnia 2000