Sonet z rysunkiem życiorysu
proszono mnie o napisanie 
życiorysu do światowego 
leksykonu literackiego 
postawiłem proste pytanie 

czy przeczytali chociaż jedną 
moją książkę - nie zrozumieli 
pytania gdyż odpowiedzieli 
że mają instytucję biedną 

statystyki im nie zepsuję 
jedna strona mniej nie gra roli 
lecz autoportret narysuję 

mam wąsy ciemne oczodoły
na czole z lewej mimo woli 
znamię po użądleniu pszczoły
Twierdza Ciszy, 29 maja 2000