Sonet z upokarzaniem buty
sonetomania przeminęła 
to było tak dawno że nawet 
nikt wad nie wylicza ni zalet 
ale forma się rozwinęła 

sonety jednak pozostały 
dziś je sonetystyka bada 
w konkluzji ta sama zasada 
tylko treści się pozmieniały 

do Laury wzdychać nie wypada 
bo nikt by tego nie usłyszał 
trwa bowiem krzykliwa dekada 

banałów nie można powtarzać 
o pięknie niejeden napisał 
więc trzeba butę upokarzać
Twierdza Ciszy, 28 czerwca 2000