Sonet z osiemnastą na liście...
ksiądz nie tylko Ojczyznę zbawił 
rzeczywiście dokonał cudu 
Europę żądną władzy ludu 
przed motłochem Krzyżem zastawił

wiadomo że Kijów był wcześniej 
cud nad Wisłą nie zatarł klęski 
tylko początek był zwycięski 
potem odczuto rzecz boleśniej 

do kronik wojskowych wpisano 
"...osiemnasta bitwa w historii..." 
o bohaterach zapomniano 

przed Grób Nieznanego Żołnierza 
pójdźmy spokojnie bez euforii 
pomyślmy dokąd ludzkość zmierza
Twierdza Ciszy, 15 sierpnia 2000