Sonet o przeinformowaniu
dwudziestoczterostronicowy 
mały klubowy informator 
redaktor - wiedzy uzurpator 
z treści wynika zawrót głowy 

wszystko aktywne mądre świetne 
sukcesy udoskonalenia 
realność jest bliska omdlenia 
zaszczyty niechlubne i szpetne 

zasługi w dziale nekrologów 
to chyba jedyne uznanie 
całego życia filologów 

wszyscy się cieszą nikt nie przeczy 
więc trwa przesadne uwielbianie 
obrońców urojonych rzeczy
Zurych, 16 stycznia 2001