Sonet edukacyjny - netto
relacja - słowo niepojęte 
często opacznie rozumiane 
i bezmyślnie nadużywane 
relatywizmem nie objęte 

edukacja - każdy ma sposób 
na źle pojęte wychowanie 
czyli na moralizowanie 
tak grup jak poszczególnych osób 

Pestalozzi to już wymyślił 
a w formie udoskonalonej 
każdy Szwajcar urzeczywistnił 

to znaczy wychował Szwajcara 
a nie produkt średniej światowej 
ważniejsze jest netto niż tara
Zurych, 29 stycznia 2001