Sonet z procesem uległości
istnieje wojna sprawiedliwa 
mówią ci co wierzą w historię 
zaś oddający Bogu glorię 
wiedzą jak bywa nieszczęśliwa 

chodzi o proces uległości 
powinien zaistnieć bogato 
bo taką wykładnię ma NATO 
"sukces to wynik przebiegłości" 

"co boskie Bogu - co cesarskie..."
należy z drugą częścią zerwać 
(przechodząc znów na dania jarskie) 

w czasach bezwzględnego poddaństwa 
judaizm nie mógł przecież przetrwać 
bez pomocnego chrześcijaństwa
Guarda, 18 lutego 2001