Sonet o Polsce powiatowej
zadzwonił niedoszły wydawca 
mówi że wyczytał w gazecie 
krytyczne zdania o powiecie 
i myśl mi podsunął łaskawca 

obok był artykuł o miodzie 
pszczoły niech Pan Bóg ma w opiece 
wszak urodziłem się w pasiece 
w Łoszniowie daleko na Wschodzie 

to była Polska powiatowa 
w Trembowli "bieda aż piszczała" 
"rodziła się walka klasowa" 

slogany były na papierze 
puenta w nich się rozsypała 
do dziś jeszcze sypie się pierze
Zurych, 23 lutego 2001