Sonet - co to jest nieposzlaka?
udawanie jest tak powszechne 
że nie wiadomo kto jest jaki 
czy tylko kimś dla nieposzlaki 
pozorującym to co śmieszne 

poszedłbym chętnie do kościoła 
ale tam jest każdy w krawacie 
jak woźny na pełnym etacie 
a mnie poty spływają z czoła 

kiedyś widziałem sprawozdanie 
dokumentowane zdjęciami 
o futrach noszonych przez panie 

mężowie byli ministrami 
a ja myślałem że cieciami 
mój Boże - przecież to skalanie
Zurych, 18 marca 2001