Sonet z ankietą tysiąclecia
w tysiącleciu Kopernik pierwszy 
Wojtyła Skłodowska Sobieski 
Jagiełło Norwid Jaruzelski 
Piłsudski i peleton wieszczy 

Jan Kochanowski rozpoczyna 
Irena Szewińska ich goni 
powstańcy nie złożyli broni 
szukają gdzie klęski przyczyna 

ta ankieta jest subiektywna 
jak każde wartości ważenie 
nigdy nie będzie obiektywna 

musi być także selektywna 
choć Zamenhof zrobił wrażenie 
konkluzja staje się naiwna
Zurych, 14 kwietnia 2001