Sonet o tym czy palić flagi
pod niebem gorącym schnie siano
nachodzą mnie takie refleksje
że moje światowe koneksje
przeciwko Ojczyźnie mej brano

czyż mam być patriotą "komuny"
od której przed laty uciekłem
na kapitalizm też się wściekłem
bo ma patriotyczne tabuny

gdyby tak spalić wszystkie flagi
nie tylko te obce lecz swoje
świat żyłby w spokoju bez plagi

jestem obywatelem świata
który otwiera swe podwoje
niestety także i dla kata
Rzym, 18 kwietnia 2001