Sonet z zainteresowaniem
Benedykt przysłał mi coś w pismach 
na co mu nie odpowiedziałem 
dotychczas bo czasu nie miałem 
o ideologicznych schizmach 

rzeczy straciły aktualność 
po niektórych już nie ma śladu 
weszły do nowego układu 
lecz nie zmieniła się mentalność 

jego zainteresowanie 
sprawami polskimi ustanie 
chyba że wybuchnie powstanie 

bo tylko z powstań Polska słynie 
między nimi trwa wiecowanie 
a w pracy wciąż zahamowanie
Zurych, 3 kwietnia 2001