Sonet z lingwistycznym pamfletem
w tym roku dwa tysiące pierwszym
postanowiłem że napiszę
w esperanto to co usłyszę
w kontekście od polskiego szerszym

sto czterdzieści sześć dni pisałem
dzień za dniem sonet za sonetem
niestety wiedziony pamfletem
przyrzeczenia nie dotrzymałem

przyszli goście Erica z Piotrem
Norbert z Marianne do Twierdzy Ciszy
poczęstowałem ich jesiotrem

śniadanie trwało do kolacji
polegając jak na Zawiszy
wróciłem do polskich relacji
Twierdza Ciszy, 27 maja 2001