Sonet o szukaniu efektu
jeszcze nie zrodziła się siła
która by rozwiała swąd stary
zamilkły co prawda fanfary
lecz nuta ich się nie zgubiła

na szczęście pojedynczy ludzie
już żyją wyzwaniem rzuconym
przez czas i w tempie skróconym
niszczą to co tkwiło w obłudzie

nie wiem czy ten skromny początek
przekształci się w idei wątek
czy też umknie w ciemny zakątek

różne mity opowiadano
właściwych rozwiązań szukano
żadnych równań nie rozwiązano
Zurych, 3 maja 2001