Sonet pomimo przepowiedni
komunizm co by nie powiedzieć
jest wytworem całej ludzkości
choć ludzkość się na niego złości
i nie chce całkiem cicho siedzieć

bogacz traktuje masę luźno
kiedy głupia masa wybucha
dopiero następuje skrucha
wtedy na refleksję za późno

że kapitalizm nie wytrzyma
własnej nadmiernej zachłanności
to pewne – póki co się zżyma

systemy tworzą się bezwiednie
bez planu zapobiegliwości
chociaż istnieją przepowiednie
Twierdza Ciszy, 11 czerwca 2001