Sonet o zapominaniu zła
nie tak że tylko ktoś jest winny
na ogół to wszyscy są winni
dlatego że byli uczynni
zamiast tamtego byłby inny

i musiałby to samo czynić
by imponować narodowi
a teraz historyk się głowi
kogo by za ten stan obwinić

ostrzegam – ostrożnie z Niemcami
znów stoją na czele Europy
pogardzają cudzoziemcami

z poklepywania po ramieniu
nie powstaną nowe biotopy
lecz brudne plamy na sumieniu
Zurych, 19 czerwca 2001