Sonet ze znanym fortepianem
w Twierdzy Ciszy tłuste śniadanie
ze świeżo pieczonym warkoczem
spotkanie z Istvánem Móroczem
wreszcie Bertholda wspominanie

Paul Sieber – rzeźbiarz przy jeziorze
pod mostem w pracowni urządził
stypę – duch Poety też błądził
wśród głazów w gościnnym ferworze

ze stypy na święto uliczne
całe miasto tłukło “metalem”
aż drżały szyby kamieniczne

z wrażenia od nadmiaru huku
przewróciłem się przed portalem
bowiem “fortepian sięgnął bruku”
Zurych, 25 sierpnia 2001