Sonet o nowej państwowości
powstała nowa narodowość 
w której choć "nie chcem ale muszem" 
to jestem parlamentariuszem 
poprzez przekorną ugodowość 

Perla i Giorgio mnie prosili 
a słaby jestem więc uległem 
za co mnie diabeł skarze piekłem 
lecz wcześniej mi życie umili 

nie sprawia mi zadowolenia 
pisanie w niemieckim języku 
czynię to z trudem od niechcenia 

w esperanto natomiast czuję 
że mogę się obejść bez krzyku 
i mieć z tym radość co pisuję
Twierdza Ciszy, 12 stycznia 2002