Sonet zagłuszony gruchaniem
człowiek ma naturę gołębia 
który zawsze do gniazda wraca 
lecz czasem poczucie zatraca 
kiedy się w obczyznę zagłębia 

serce mu się wtedy oziębia 
najważniejsza staje się praca 
za którą jest godziwa płaca 
mamona mu umysł zakłębia 

nieczuły na to co się dzieje 
do wnętrza własnego ucieka 
opuszczony rzadko się śmieje 

nostalgia go często nawiedza 
przy której na swój los się wścieka 
śni mu się patriotyzmu miedza
Zurych, 29 stycznia 2002