Sonet z refleksjami przy Grobie
szedł wśród rozkrzyczanego tłumu
jak wśród warkotu czołgów człowiek
czyż można zrozumieć cokolwiek
gdy ludziom brakuje rozumu

historia choć się nie powtarza
to jednak ciągle przypomina
że Ukrzyżowanego Syna
doprowadziła do ołtarza

ten Symbol umiera rokrocznie
w Einsiedeln także leży w Grobie
spełniając milcząco wyrocznie

znów się rozerwie zamachowiec
skuteczność śmierci tkwi w sposobie
jak wzmocnić morderczy surowiec
Einsiedeln, 29 marca 2002