Sonet dla Unii Europejskiej
rozumiem Unii przeciwników
bowiem niemiecka hegemonia
to dla sprawy polskiej agonia
lecz nie ma wyjścia bez wyników

trzeba stworzyć nowe przepisy
przeciwnik niech się opanuje
nie wszystko jeszcze funkcjonuje
coś za coś wszak są kompromisy

Portugalia się wyciągnęła
Hiszpania Irlandia a jakże
więc “jeszcze Polska nie zginęła”

i nigdy nie zginie w Europie
niech wstępuje do Unii także
czym prędzej – zastanów się chłopie
Twierdza Ciszy, 10 maja 2002