Sonet z przyczynami nadwagi
dzień mi upłynął na czytaniu
Martin Walser „Ein fliehendes Pferd”
wspominał mi o autorze Gerd
Bussing przy niedoszłym spotkaniu

nowela mnie zafrapowała
choć wątek żeglarski był kiepski
nie pomógł mu przerywnik pieski
lecz całość prawie doskonała

deszcz padał w szóstym dniu majowym
w telewizji horror i blaga
z nowym traktatem pokojowym

w Wenecji Basia była sama
a potem obiad i nadwaga
i smakołyków cała gama
Le Vignole, 6 maja 2002