Sonet z życzeniem w Dzień Europy
dziewiąty maja – Dzień Europy
także trafia do moich wierszy
choć o nim słyszę po raz pierwszy
przystaję na takie biotopy

nie tylko dzień lecz tydzień cały
miesiąc i rok i długie lata
przybliżą Europę do świata
i uniezależnią dla chwały

kiedyś w Berlinie literaci
o pewnej utopii mówili
dziś kto nie wierzy ten czas traci

Europa powinna być jedna
obyśmy się do niej włączyli
natychmiast bo Polska jest biedna
Zurych, 9 maja 2002