Sonet - jak z kiczu zrobić sztukę?
jeszcze wrócę do wczorajszego
spektaklu skąd wziąłem naukę
jak z kiczu można zrobić sztukę
wzruszającą – prawie z niczego

to wszystko rozsypane w dziełkach
Lehara i jemu podobnych
obleśnie ckliwych i ozdobnych
jak banały by zgasło w zgiełkach

tu w poetyckiej kondensacji
przetworzone i wzbogacone
stało się źródłem inspiracji

powstało całkiem nowe dzieło
tak przez aktorów uchwycone
że aż intelektem płonęło
Zurych, 23 czerwca 2002